arjanvd.nl

Hitler heeft er weer eens niets mee te maken

Dat je bij Le Monde werkt en jezelf geen vragen stelt bij deze cover

Met dan ook op de valreep een van de mooiste excuses die geen excuses zijn van 2018:

Wij bieden onze excuses aan aan hen die gechoqueerd zijn door de bedoelingen die vanzelfsprekend totaal niet corresponderen met de verwijten die aan ons gericht waren.

·