arjanvd.nl

De a is van appel, de d is van...

Martine zit aan tafel fruit te schillen en snijden. Mats vindt het zoals gebruikelijk interessant en benoemt zingend het fruit:

De a is van appel, a a appel. De b is van banaan, de c is van kiwi (hij kijkt vaak Engelse alfabetfilmpjes op YouTube), en de d is van peer, de de peer.

·